Mga Patnugot

Ang mga patnugot ng blog na ito:

Isabel Dawn Salise

Renz Jasper Mislang

Elinor Grace Impang

Rozen Mariz Tiu

Stephen Jan Camangyan

 

Advertisements