Panalangin ni San Francisco ng Assisi

Panalangin ni San Francisco ng Assisi

Panginoon, nawa’y akoy Iyong tulutang

Maging kasangkapan ng iyong kapayapaan.

Sa pagkamuhi, nawa’y maitanim ko ang pag-ibig.

Sa sakit, pagpapatawad,

Sa duda, pananalig,

Sa hapi, pag-asa,

Sa karimlan, liwanag,

Sa kalungkutan, saya.

 

O Mabathalang Poon, nawa’y di ko hangarin

Ang mapanatag kaysa ang magpanatag,

Ang maintindihan kaysa ang uminindi,

Ang mahalin kaysa magmahal.

Sapagkat nasa pagbibigay ang mabigayan,

Nasa pagpapatawa ang mapatawad,

At nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan.

 

Amen.


      Ang mga tao ay nagbibigay papuri sa Diyos – sila ay nabubuhay ayon sa utos ng Diyos – sa pamamagitan ng pagmamahal sa isa’t isa sa gitna ng mga mahihirap na panahon at sa pamamagitan ng pagiging mapayapa na naghahanap ng pagkakasundo ng bawat isa. Tulad ng araw na nagpapakatotoo kapag ito’y nagbibigay liwanag at init, lahat ng tao ay nagiging tunay sa kanilang mga sarili kapag sila ay, mapagmahal, mapagpatawad at lumilikha ng kapayapaan sa mundo.

          Sa puntong ito, ang tinatawag na Panalangin ni San Francisco ng Assisi ay sumasalamin sa espiritu at pananaw ng mga tao para sa kanino ito ay pinangalanan. Ang panalangin ay isang petisyon sa Diyos na maaari tayong tumira sa mundo ayon sa nais ng Niya para sa sangkatauhan. Upang maging tunay na tao ay dapat tayong maging isang instrumento ng kapayapaan o di kaya’y isabuhay ang kahulugan ng mga sumusunod na linya ng panalangin na dapat tayo ay magtanim ng: pag-ibig, pagpapatawad sa kasalanan, pananampalataya, pag-asa, liwanag at kagalakan sa ating mundo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s