Kulay ng buhay

   Taong  1948 ng inilunsad ang Apartheid sa Timog Aprika na siyang naghiwalay sa mga puti at hindi puti. Dahil sa polisiyang ito nabibigyan ng kapangyarihan at pabor ang mga taong may puting balat kaysa mayroong itim na kulay ng balat. Hawak ng mga puti ang mga tanggapang pampolitika bagaman ang mga taong itim ang nakararami sa bansa.

    Ang paniniwala na ang isang tao ay maaring husgahan base sa kanyang lahi at kulay ng kanyang balat ay isang napakalaking diskriminasyon. Maraming mga “taong itim” ang nagdusa dahil sa kapootang panlahi na ito. Ipinagkait sa kanila ang ilang pribilehiyo at nilabag ang kanilang karapatang pantao.

    Sa akda ni Archbishop Demond Tutu na pinamagatang “Mga Arkitekto ng Kapayapaan” ay isinaad nya ang kaniyang mga naranasan sa ilalim ng Apartheid. Sa ilalim ng apartheid, maraming Aprikanong Itim ay inabuso, siniil at minaliit. Maraming patakaran ang naipatupad upang maipaghiwalay ang mga puti sa itim. Kabilang na dito ang pagbabawal ng pag-iisang dibdib ng dalawang lahi, at ang pass law system. Ito ang pagbabawal ng mga Aprikanong Itim na may edad na labing-anim pataas na pumunta sa mga nakatalagang lugar para sa mga puti kung wala silang dalang pass na ibinigay ng pamahalaan. Kapag nahuli sila na hindi ito dala-dala ay maari silang arestuhin ng mga pulis. Maraming Aprikanong Itim ay nagprotesta at lumaban sa mga bagong panukalang itinayo ng pamahalaan sa panahong iyon. Subalit, ang mga namumuno sa mga protesta ay pinatay o di kaya naman ay ibinilanggo. Isa na dito si Nelson Mandela na 27 taon ng ikinulong.

   Sino nga ba si Nelson Mandela? Marahil marami ng kabataan ang hindi nakakakilala sa kanya. Siya ang kauna-unahang Aprikanong Itim na pangulo na nahalal sa Timog Africa sa demokratikong paraan. Sa kabila ng dinanas niyang kahirapan sa bilangguan, wala siyang kasalanan liban sa pagsigaw ng katarungan at kapayapaan para sa kanyang kapwa mamamayan.

   Ngayong tayo na ang nangunguna sa panibagong henerasyon na ito, maari tayong bumuo ng isang mundong nagkakaisa. Isang mundong hindi nagbabatay sa kulay. Ating lawakan ang ating mga isipan at ang mga mata’y ating buksan. Bumuo tayo ng isang mas matingkad na mundo gamit ang iba’t-ibang kulay. Lumikha tayo ng isang dakilang obra sa pamamagitan ng pinaghalu-halong kulay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s